Facebook
Comenzi online:
Tel. +40742 160 446
+40758070617

NOTA DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Magazin Biciclete, Piese si Accesorii
Despre noi
Suport clienti

Sc Fireshow/Coolbiketeam Srl, cu sediu in Sacalaz, Str. Industriei Nr.6, jud. Timis, tel : 0356.437.333 , fax : 0356.437.128, website: www.Fireshow.ro/www.Coolbiketeam.ro, email: office@Fireshow.ro/office@Coolbiketeam.ro, va informeaza prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastra personale si drepturile pe care le aveti in conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit in continuare GDPR) si legislatia nationala privind protectia si securitatea datelor personale, in vigoare.

Scopurile si baza legala a prelucrarilor

In conformitate cu legislatia nationala (Legea 102/2005, modificata si completata, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) si europeana (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) in vigoare, Fireshow/Coolbiketeam SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale care ii sunt furnizate.

Fireshow/Coolbiketeam SRL prelucreaza datele dumneavoastra personale in conformitate cu prevederile GDPR, in calitate de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor, in conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea urmatoarelor activitati:

 • preluarea comenzilor lansate pe site sau telefonic
 • livrarea comenzilor
 • va raspundem la intrebarile lansate prin intermediul formularului de contact

Daca nu sunteti de acord cu furnizarea datelor personale, Fireshow/Coolbiketeam SRL prin serviciile/birourile/compartimentele din structura sa nu poate sa realizeze demersurile necesare pentru a va livra comanda sau a va raspunde.

Temeiul legal al prelucrarii datelor

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate pentru indeplinirea obligatiilor legale care ii revin operatorului (Fireshow/Coolbiketeam SRL), conform articolului 6 alin. 1 litera c) si e) din GDPR.

In masura in care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, Fireshow/Coolbiketeam SRL va solicita consimtamantul dvs. in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

Legislatia care guverneaza, in principal, activitatile derulate de serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Fireshow/Coolbiketeam SRL sunt urmatoarele:

 • Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE
 • Legea 102/2005, modificata si completata, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004
 • Legea nr. 544/2004, Ordonanta Guvernului nr. 27/2002
 • Codul de procedura civila

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucram

Politica privind protectia si securitatea datelor personale a Fireshow/Coolbiketeam SRL este de a colecta numai datele personale necesare in scopurile mentionate si de a solicita persoanelor vizate sa ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare indeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrarilor la nivelul serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul Fireshow/Coolbiketeam SRL sunt urmatoarele:

Pentru preluarea si livrarea comenzilor solicitate de catre persoane fizice

 • nume, prenume,
 • detalii de contact - numar de telefon personal, adresa de email, adresa de domiciliu/resedinta, etc.,
 • varsta

In mod exceptional:

 • serie si numar CI/BI
 • CNP

Pentru a va raspunde la intrebari lansate prin intermediul formularului de contact:

 • nume, prenume
 • detalii de contact - numar de telefon personal, adresa de email

Ne rezervam dreptul de a solicita alte date necesare pentru indeplinirea atributiilor serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul Fireshow/Coolbiketeam SRL, strict in conformitate cu prevederile legale.

Sursa datelor cu caracter personal

Fireshow/Coolbiketeam SRL prin serviciile/birourile/compartimentele colecteaza date personale direct de la dumneavoastra.

 

In cazul in care trebuie sa prelucram date cu caracter personal obtinute de la terti persoane juridice, acestia din urma au obligatia de a va furniza informatiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra personale sunt destinate utilizarii de catre operator (Fireshow/Coolbiketeam SRL) si sunt comunicate urmatorilor destinatari, daca este cazul:

 • firmelor de curierat

Dezvaluirea datelor catre terti se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizati anterior.

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastra personale sunt stocate pe perioada necesara efectuarii tuturor demersurilor intreprinse pentru sustinerea activitatilor serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul Fireshow/Coolbiketeam SRL de relatii publice, si preluarea / livrarea comenzilor, dupa care vor fi arhivate potrivit legislatiei aplicabile.

 

Drepturile dumneavoastra si modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiati de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. va rugam sa contactati direct, responsabilul cu protectia datelor din Fireshow/Coolbiketeam SRL la adresa:office@Fireshow/Coolbiketeam.ro sau in scris la sediul Fireshow/Coolbiketeam SRL.

Prelucrarile de date speciale sau intemeiate pe consimtamant

Atunci cand prelucrarea se bazeaza pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizata si-a dat consimtamantul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu exceptia cazului in care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdictia prevazuta la alineatul (1) sa nu poata fi ridicata prin consimtamantul persoanei vizate” din GDPR, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Astfel, puteti modifica sau elimina consimtamantul in orice moment, si vom actiona imediat in consecinta, cu exceptia cazului in care exista un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

BESTSELLER
NEWSLETTER
BLOG
MAGAZINE COOL BIKE TEAM
Str. Industriei nr. 6,
tel: 0758 070 617, 0742 160 446, fax: 0356 437 128
Str. Bucegi nr. 8, Lugoj
Telefon: 0758 070 620.
Str. General Dragalina nr 15,
Telefon 0256 494 524
075 80 70 619
Copyright © 2024 Cool Bike Team
Magazin de biciclete
Web design by Royalty
Facebook Twitter Google Instagram Youtube